Sunday, 14 April 2019

Pertandingan Mereka Batik Malaysia Sempena APEC 2020


Pertandingan Mereka Batik Malaysia sempena Persidangan APEC 2020 merupakan satu pengiktirafan dan keterbukaan kerajaan kepada rakyat untuk bergiat aktif dalam menjenamakan produk kraf Batik Malaysia hasilan tempatan ke mata dunia.
Peluang ini menjadikan rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan dan peringkat umur berupaya menyatakan jati diri mereka dengan menyertai Pertandingan Mereka Batik Malaysia yang bakal digunakan oleh Ketua-ketua Negara, Menteri-menteri Sektoral, Pegawai-pegawai Kanan serta sekreteriat sempena persidangan APEC 2020. 
-Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia.

No comments:

Post a comment